Psycho Tech s.r.o.
V roku 2013 transformácia na spoločnos s ručením obmedzeným (s.r.o)

Naša firma pôsobí od roku 1995 v oblasti predaja meradiel pre strojársku metrológiu a poskytovaním služieb s podporou meracej a výpoctovej techniky.


Činnosti, ktoré firma zabezpečuje pre svojich zákazníkov:
 • Zber dát z meradiel a meracích zariadení do počítača
 • Tvorba programov pre počítače súvisiace s meraním a vyhodnocovaním nameraných hodnôt

Programovacie služby:
 • v jazyku C, C++, C#, .NET, ASP.NET, SilverLight
 • databázy MSSQL, Oracle, Visual Foxpro
 • programovanie logických automatov PLC, procesorov 8051...

zber dát z meradiel a zariadení do databáz MSSQL, ORACLE, VFOXPRO ..., vývoj software
 • dátový zber pre strojárstvo s vyhodnotením SPC- statistical process control
 • dátový zber pre výrobu z plastov s vyhodnotením SPC- statistical process control
 • návrh a výroba elektronických rozhraní pre meradlá
 • Popis programu Dátový zber ...
 • Diažkové monitorovanie stavu strojov, logických stavov...
 • Diažkové monitorovanie logických stavov strojov a zariadení
 • Diažkové ovládanie logických stavov - ethernetové relé
 • Diažkové počítanie zmeny stavov
 • Diažkové meranie teploty - IP teplomer
 • Ovládanie cez WEB stránky alebo software
 • Komunikačné kanály Ethernet, USB ....


 • Psycho Tech s.r.o. Ing. Jozef KOMARA, tel. : +421 (0) 692084017 mobil: 0904 528207